>

  header

  Korte naschoolse opvang

  Beste ouders,

  Onder korte opvangverstaan wij opvang minder dan 1uur na schooltijd.

  Dus opvang tussen 15u. en 16u. op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en tussen 12u. en 13u. op woensdag.

  Pardotje focust zich binnen het Genks opvangmodel op de lange opvang (opvang meer dan 1uur) en de koppeling met vrijetijd.  

  Kinderen die langer dan één uur opvang nodig hebben, worden om 15u. (12u10 op woensdagen) door Pardotje  opgehaald op school en blijven in Pardotje tot ze afgehaald worden.

  Indien je minder dan één uur opvang nodig hebt, blijft je kind in de school voor de korte opvang. Er wordt gewerkt met een 20 beurtenkaart. Een beurtenkaart kost 20 euro en je betaalt 1 euro per opvangmoment.

  Bij elke dag dat er van de korte opvang gebruik werd gemaakt zal er 1 vakje aangekruist worden.

  Deze kaarten zijn te koop op het secretariaat van de school of bij de directeur.

  De korte opvang is ENKELvoor ouders die dit effectief nodig hebben. De school kan de ouders vragen om een attest van de werkgever aan de school te bezorgen.


  Wie een fiscaal attestnodig heeft kan dit op vraag van de ouder bij de school verkrijgen.

  Juf Mimi, onze kinderverzorgster,  staat in voor de naschoolse korte opvang.

  Kinderen die om 16.00 uur niet afgehaald zijn, worden naar Pardotje gebracht en dan dient u hier ook voor opvang te betalen.

  Ouders die opvang nodig hebben langer dan tot 16.00u. en 13.00u. op woensdag moeten zich inschrijven bij Pardotje.

  De korte opvang gebeurt in een apart opvanglokaal gelegen in de gang van de directeur.

  Ouders komen hun kind afhalen via de ingang van Pardotje, wandelen zo over de speelplaats en kunnen via de speelplaatsdeur in het schoolgebouw komen. Zij zullen een aparte code krijgen om het poortje van Pardotje te openen. Via dezelfde weg verlaten ze ook het schoolgebouw. Dit om de veiligheid van de kinderen die in de korte opvang zitten te kunnen garanderen.

  Gelieve de aanvraag op de achterzijde in te vullen indien u van de korte opvang gebruik wil maken. Mocht u in de loop van het schooljaar gebruik willen maken van de korte opvang neem dan steeds contact op met de school.

  Voor vragen kan u steeds terecht bij de directeur.

  Met vriendelijke groeten

  Guido Lenaerts, directeur

  © 2015. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper