Inschrijvingen 2021-2022

Inschrijvingen in de Sint-Albertusschool

Naar aanleiding van de Corona-crisis zien we ons genoodzaakt om de inschrijvingen anders te organiseren. De beslissingen hieromtrent nemen we stap voor stap, rekening houdende met de richtlijnen van de overheid.


Voorrangsperiode voor broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen: 15 maart t.e.m. 26 maart 2021


  • Ouders van reeds ingeschreven broers en zussen worden door de school gecontacteerd met de vraag om hun kind in te schrijven.
  • De kinderen uit deze voorrangsgroep kunnen van 20 april tem 1 mei niet geweigerd worden.
  • Een schriftelijke inschrijving (mail, brief, website school) en ondertekening van het pedagogisch project en schoolreglement is vereist.


Voorrangsperiode indicator en niet indicator leerlingen: 19 april t.e.m. 14 mei


Fysieke aanwezigheid bij het inschrijven kan nu even niet, maar je kan digitaal inschrijven via de website van de school, via mail,…. 

Leerlingen met bepaalde gezinskenmerken, indicator- en niet indicatorleerlingen, kunnen gelijktijdig digitaal inschrijven.  

Dit zijn eigenlijk alle leerlingen, maar in deze periode is een school verplicht om voorrang te geven aan één van de groepen met het oog op een betere sociale mix.


Indicatorleerlingen voldoen aan één of meer van volgende voorwaarden:


  • kinderen uit gezinnen die het vorige schooljaar of het daaraan voorafgaande schooljaar recht hadden op een schooltoelage.


Aantonen? rekeninguittreksel of bewijs dienst studietoelagen

  • kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs en geen studiegetuigschrift van het 6de jaar secundair onderwijs


Aantonen? verklaring op eer


Niet-indicatorleerlingen

  • voldoen aan geen van bovenstaande voorwaarden


Vrije inschrijvingen vanaf 1 juni 2021: 


Hierna volgt de vrije inschrijvingsperiode, in die periode wordt er geen rekening gehouden met voorrang. Als fysiek inschrijven op dat moment niet kan, gebeuren deze inschrijvingen eveneens digitaal. Meer info volgt!


Voor vragen over inschrijvingsrecht in het algemeen kan je contact opnemen met:

Lies Zaenen – ondersteuner LOP Basisonderwijs Genk

Lies.zaenen@ond.vlaanderen.be

0499 59 43 65 


Hoe vrije plaatsen zoeken?


Inschrijvingsformulier