Openklasdag

Beste ouders,


De vakantie loopt stilaan op zijn einde. Wij zijn al bezig met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar.

Op maandag 30 augustus 2021 tussen 16u en 18u is er de mogelijkheid om de klas van uw kind te bezoeken.

Gaat uw kind naar de kleuterklas dan komt u best binnen via de Lucien Londotstraat.

Gaat uw kind naar het 1ste of 2de leerjaar dan komt u best via het Kerkplein binnen.

Gaat uw kind naar het 3de, 4de, 5de of 6de leerjaar dan komt u binnen via de hoofdingang.

Mogen wij u er op wijzen om uw handen te ontsmetten bij het betreden van de school en het dragen van een mondmasker. Kom alleen met uw kind dat naar school komt.

We zouden het fijn vinden wanneer er maar 4 ouders tegelijk in de klas aanwezig zijn.

U kan wachten op de speelplaats in de wachtzone tot u wordt afgehaald.

Gaat uw kind naar de wijkschool “de ballon” dan wacht u best op de speelplaats tot de juf u komt halen.

Bedankt voor jullie begrip en medewerking!


Vriendelijke groeten


Vera Konings


Directeur Sint-Albertusschool

Nieuwe maatregelen overlegcomité (25-03-2021)

Dubbelklik hier om uw eigen tekst toe te voegen.

Week voor  paasvakantie (25-03-2021)

Beste ouder(s)

 

Zoals jullie reeds in de media konden vernemen, zijn er door het overlegcomité nieuwe maatregelen genomen om het coronavirus te bestrijden. Het onderwijs neemt hier een belangrijke plaats in. In onze scholen komen immers veel kinderen samen, de kansen op besmettingen zijn bij ons bijzonder groot. De laatste weken mochten we dit, jammer genoeg, al meerdere malen ondervinden. Meerdere klassen, zelfs scholen, moesten de deuren enkele dagen tot weken sluiten.

Gisteren hebben wij, voor de laatste week voor de paasvakantie, nieuwe richtlijnen ontvangen:

Het kleuteronderwijs blijft open. Toch vragen wij met nadruk om peuters en kleuters ook thuis te houden. Van al onze kinderen zijn het net zij die, door hun speelsheid, veel kans hebben om besmet te geraken of om het virus door te geven.

De lagere school gaat dicht. Er zullen geen lessen doorgaan. Ook hier vragen we met aandrang om kinderen thuis op te vangen. De noodopvang moet echt als laatste redmiddel worden gezien. We willen immers zo veel als mogelijk kruisbesmettingen voorkomen.

Wij begrijpen dat er veel van jullie, ouders, gevraagd wordt. Als jullie wensen, kan er een attest sluiting school worden afgeleverd waardoor tijdelijke werkloosheid kan bekomen worden.

Indien jullie uitzonderlijk de kinderen niet zelf kunnen opvangen, kan er beroep gedaan worden op een noodopvang. Deze wordt ingericht voor ouders die werken in de zorg, politie, kinderopvang, voedingssector,onderwijs… Er kan een bewijs/attest van de werkgever gevraagd worden. Wie nood heeft aan dergelijke opvang, neemt contact op met de school (089.38.11.17) of via mail info@sintalbertus.be. Dit voor morgenmiddag, vrijdag 26 maart 12.00 u. In de school zullen de kinderen die opvang nodig hebben samen een nieuwe bubbel vormen. Gezien dit niet bijdraagt tot het bestrijden van het virus, hopen we dit niet te veel te moeten organiseren.

Al deze inspanningen vragen we maar met één doel, het virus bedwingen. We hopen, samen met jullie dat wij op maandag 19 april onze deuren weer kunnen openen voor al onze kinderen.

Alleen samen kunnen we deze, ondertussen zeer zwaar wegende crisis, aan.

Hou het veilig!

 

 

 

directeur                                                                                                     coördinerend directeur

 

Vera Konings                                                                                              Barbara De Vleesschauwer

 

Afstandsonderwijs

Beste ouder(s)

 

 

 

Het coronavirus blijft onze scholen uitdagen. Met grote zorg bekijken meerdere instanties, samen met ons hoe we, na vaststelling van besmetting, het beste en het veiligst onderwijs kunnen aanbieden. Ondertussen zijn er in meerdere scholen, leerlingen, klassen en/of afdelingen in quarantaine. Indien meer dan de helft van de kinderen van een klas in quarantaine gaan, zal de afweging gedaan worden of afstandsonderwijs voor de hele groep een goed alternatief is. Alle kinderen blijven dan thuis, de klasleerkracht geeft dan digitaal les. Op die manier krijgen alle kinderen dezelfde input, door hun eigen leerkracht. Deze beslissing zal telkens opnieuw bekeken worden met veel zorg voor zowel het welbevinden als de leerkansen van de groep. Deze beslissing wordt nooit licht genomen. We hopen, dat we op jullie begrip mogen rekenen zodat we deze laatste maanden van deze crisis zo goed als mogelijk samen doorkomen. Nog even volhouden! 

directeur                                                                                                           coördinerend directeur

 

Vera Konings                                                                                                   Barbara De Vleesschauwer
Pardotje - besmetting COVID-19 vastgesteld

Beste ouders,

 

  

In Pardotje werd bij één van de begeleiders een besmetting met COVID-19 vastgesteld die teruggaat naar donderdagavond en vrijdagvoormiddag (21 en 22 jan).

 

Er zijn een 30-tal kinderen van onze school in quarantaine geplaatst tot en met zondag 31 januari.

Op vrijdag 29 januari zullen deze kinderen (lagere school) getest worden.

 

Wij volgen alles goed op en volgen de maatregelen van de overheid.

 

 

 

Vriendelijke groeten

 

Vera Konings

Directeur Sint-Albertus

Brief voor ouders: besmetting van een begeleider in de kinderopvang  - kinderen zonder een hoogrisico-contact.


Beste ouder,

 

In Pardotje werd bij één van de  begeleiders een besmetting met COVID-19 vastgesteld die teruggaat naar donderdag en vrijdag (21 en 22 jan).

 

 Wat nu? 

Jouw kind was op 21 of 22 januari niet aanwezig in Pardotje en had dus geen hoog-risicocontact.

Alle kinderen  die op 21 en 22 jan  aanwezig waren,  moeten 10 dagen  in quarantaine.

 

Wat moet je als ouder doen?

Als je kind

  • Geen symptomen [1] van covid 19 heeft, mag het gewoon verder naar school en naar de opvang komen
  • Wel symptomen van covid-19 heeft: neem contact op met de huisarts en volg zijn / haar advies. Als je kind een positieve test zou afleggen, laat het ons dan zeker ook weten.

 

Wat doen wij als opvang

Pardotje blijft open voor de opvang van jouw kind, geef goed je opvangplan door aan het team zodat zij zeer gericht een uurrooster kunnen opmaken.

 

Wij zijn zeer verveeld met deze situatie maar omwille van de algemene gezondheid dienen wij de maatregelen  die de overheid ons oplegt te volgen. 

 

Alvast bedankt voor je begrip. 

 

Elke Van Damme

Algemeen directeur Familia vzw

 

 

 


[1] Symptomen

  • minstens één van de volgende hoofdsymptomen die plots ontstaan zijn: hoest, moeilijk ademen, pijn in de borststreek, geurverlies, smaakverlies

OF

  • minstens 2 van de volgende symptomen zonder duidelijke oorzaak: koorts, spierpijn, vermoeidheid, loopneus, keelpijn, hoofdpijn, gebrek aan eetlust, waterige diarree, plotse verwardheid, plotse val.

OF

  • verergering van chronische ademhelingsproblemen zoals bv astma, zonder andere duidelijke oorzaak

 

 


Meer informatie?

 

Nieuwe maatregelen Corona

Mondmaskers 5de en 6de leerjaar

Beste ouder(s)

 

 

Zoals jullie in de media reeds konden horen, zijn er nieuwe maatregelen getroffen indien er besmettingen zouden vastgesteld worden bij leerlingen in de 3de graad (5de en 6de leerjaar).

Als bij een leerling of een leerkracht van deze graad een besmetting wordt vastgesteld, MOETEN alle kinderen en hun leerkrachten een mondmasker dragen voor de volgende 14 dagen. Dit zowel in de klas, als op de speelplaats.

Preventief werken lijkt ons door de recentste ontwikkelingen niet slecht. Vandaar willen wij het dragen van een mondmasker voor deze leeftijdsgroep aanmoedigen zelfs zonder dat er besmettingen zijn. Daarom willen we u vragen om uw zoon of dochter van de 3de graad dagelijks een mondmasker mee naar school te geven. Het zal alleen IN de klas gebruikt worden. Buiten  spelen, turnen… kan zonder.

Natuurlijk volgen we de actualiteit op de voet en als de situatie betert of er komen versoepelingen, dan bekijken we dit weer opnieuw.

We hopen dat we op uw medewerking kunnen rekenen. 

directeur                                                                                                           coördinerend directeur

 

Vera Konings                                                                                                   Barbara De Vleesschauwer


Start na de kerstvakantie

Beste ouder(s)

 

Graag wensen we iedereen een gelukkig, maar vooral gezond nieuw jaar toe.

Volgende week starten we 2021 met nieuwe moed. Veilig onderwijs organiseren blijft voor ons uiteraard prioriteit nummer één.

Om zo veilig mogelijk te starten, is het noodzakelijk dat alle vakantiegangers die uit een regio terugkomen die rood ingekleurd is (zie link diplomatie belgium onderaan), zich houden aan de wettelijke verplichtingen.

Zij worden verondersteld om zich onmiddellijk te laten testen bij terugkeer. Op dag 7 wordt er weer een test afgenomen. In tussentijd blijft iedereen in quarantaine. De kinderen mogen dus NIET naar school komen. Breng de school op de hoogte van de verplichte quarantaine. Als de test na dag 7 negatief is, kan uw kind(eren) terug naar school. De quarantaine is nodig om de veiligheid van uw gezin, maar zeker ook  de veiligheid voor de kinderen van de klas, de leerkracht en bij uitbreiding van de school te garanderen.

We rekenen dan ook op ieders burgerzin om zich hieraan te houden. Samen lukt het ons wel!

 

Meer info:


https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#0ee281e1-8ffa-49bd-bb77-94e80b9e3801

https://diplomatie.belgium.be/nl

 

 

 

directeur                                                                                                           coördinerend directeur

 

Vera Konings                                                                                                   Barbara De Vleesschauwer

Het CLB helpt

Info Corona

Beste ouder,

 

In Pardotje ( de buitenschoolse opvang)  werd bij één van de begeleiders een besmetting met COVID-19 vastgesteld die teruggaat naar vrijdag 16 oktober.


Wat nu?


Als je nog geen telefoontje kreeg, was je kind op vrijdag 16 oktober niet aanwezig in Pardotje en had dus geen hoog-risicocontact.

Alle kinderen en collega’s die op 16 oktober 2020 aanwezig waren, moeten 10 dagen (tot en met 26 oktober) in quarantaine.


Wat moet je als ouder doen als je geen telefoontje kreeg?


Als je kind


Geen symptomen [1] van covid 19 heeft, mag het gewoon verder naar school en naar de opvang komen

Wel symptomen van covid-19 heeft: neem contact op met de huisarts en volg zijn / haar advies. Als je kind een positieve test zou afleggen, laat het ons dan zeker ook weten.

 

Wat doet de opvang?


Pardotje blijft open voor de opvang van jouw kind, geef goed je opvangplan door aan het team zodat zij zeer gericht een uurrooster kunnen opmaken. We werken de komende week met een gekrompen team en proberen zoveel mogelijk gekende gezichten voor de kinderen in te roosteren.

Wij zijn zeer verveeld met deze situatie maar omwille van de algemene gezondheid dienen wij de maatregelen die de overheid ons oplegt te volgen.

 

We herhalen nog even de symptomen waarvoor je alert moet zijn:


[1] Symptomen


- minstens één van de volgende hoofdsymptomen die plots ontstaan zijn: hoest, moeilijk ademen, pijn in de borststreek, geurverlies, smaakverlies


OF


- minstens 2 van de volgende symptomen zonder duidelijke oorzaak: koorts, spierpijn, vermoeidheid, loopneus, keelpijn, hoofdpijn, gebrek aan eetlust, waterige diarree, plotse verwardheid, plotse val.


OF


- verergering van chronische ademhelingsproblemen zoals bv astma, zonder andere duidelijke oorzaak

 

 

 

1 september

Beste ouders,


Hopelijk hebben jullie ondanks alles toch een deugddoende en fijne vakantie gehad.

Mag ik me even in het kort voorstellen:

Ik ben Vera Konings, de nieuwe directie van de Sint Albertusschool vanaf 1 september. Ik hoop samen met het leerkrachtenteam en jullie kinderen er een fijn schooljaar van te maken.

De pensioenviering van Guido is omwille van de coronamaatregelen heel anders verlopen dan anders. Wij wensen hem een fijne tijd toe.


Dinsdag 1 september worden de kinderen verwacht op school. De school begint om 8.35u. Er is toezicht op de speelplaats vanaf 8.20u.


De kinderen van de lagere school komen langs de grote poort aan de voorkant binnen. De ouders mogen de school niet betreden.


De kleuters worden afgezet aan de ingang van de kleuterschool. De ouders mogen ook hier de school niet binnen komen.


Voor het ophalen van de kinderen vragen we een beetje begrip en geduld. De ouders wachten buiten de poort op de kinderen bij het juiste leerjaar. Deze staan aangegeven op de muur. De leerlingen komen per leerjaar naar buiten. Eerst de kinderen van het eerste leerjaar, dan tweede leerjaar, dan derde leerjaar enz.


Ook de kleuters worden opgehaald aan de ingang van de kleuterschool.


Buiten de poort volgen we strikt de regels van de overheid/veiligheidsraad:


  • Hou voldoende afstand van elkaar en draag een mondmasker.


We vragen u om uw kind op tijd te komen ophalen.


Let op !

Alleen de eerste schooldag mogen de ouders de kinderen om half 3 komen ophalen. Wij vragen om te wachten voor het schoolgebouw, naast het fietspad dan kunnen wij allemaal op een veilige manier naar buiten komen en jullie een mooi dansje tonen.


Daarna gaan de kinderen nog even naar de speelplaats waar zij hun boekentas halen en leerjaar per leerjaar naar buiten mogen komen. De andere dagen eindigt de school om 15u. We hopen op een fijn weerzien en een goede opstart!


Het Sint Albertusteam

Start schooljaar (fase geel)

Beste ouder(s)

  

Volgende week start het schooljaar. We kijken er enorm naar uit om al onze kinderen te mogen ontvangen. Uiteraard gaat ook dit schooljaar veiligheid een bijzondere plaats innemen. We hopen immers een heel schooljaar in fase geel te kunnen blijven.

Om zo veilig mogelijk te starten, is het noodzakelijk dat alle vakantiegangers die de laatste week uit een regio terugkomen die rood ingekleurd is, zich houden aan de wettelijke verplichtingen.

Zij worden verondersteld om zich te laten testen en 14 dagen in quarantaine te gaan. Dit is nodig om zowel de veiligheid voor het gezin zelf, maar ook de kinderen van de klas, de leerkracht en bij uitbreiding van de school te garanderen.

We rekenen dan ook op ieders burgerzin om zich hieraan te houden. Samen lukt het ons wel!

 

Meer info:


https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/directeur                                                                                                                          coördinerend directeur

Vera Konings                                                                                                                  Barbara De Vleesschauwer


Welkom op onze school

Op ons kan je rekenen

Leuke sites voor kleuters en leerlingen