Verlofdagen 2021-2022


     1. Begin van het schooljaar en hervatting der lessen:


  • Woensdag 1 september 2021

 

     2. Vrije dagen van het eerste trimester:

 

  • woensdag 13 oktober 2021 (leerdag scholengemeenschap)

 

  • herfstvakantie: begin: maandag 1 november 2021

         einde: zondag 7 november 2021

 

  • donderdag 11 november 2021 : Wapenstilstand
  • vrijdag 12 november 2021: facultatieve vrije dag
  • woensdag 24 november 2021: pedagogische studiedag

  

     3. Kerstvakantie


     - begin: maandag 27 december 2021

     - einde: zondag 9 januari 2022

 

     4. Vrije dagen tweede trimester:

     - studiedag  woensdag 26 januari 2022

 

     - maandag 7 februari 2022 ( facultatieve vrije dag)

 

     - krokusvakantie:

                    begin:           maandag 28 februari 2022

                    einde:           zondag 6 maart 2022

 

     - woensdag 23 maart 2022 ( pedagogische studiedag of leerdag)

                    

     5. Paasvakantie:


                    begin:           maandag 4 april 2022

                    einde:           maandag 18 april 2022 (paasmaandag)

 

     6. Vrije dagen derde trimester:


     - donderdag 26 mei 2022 (Hemelvaartsdag)

     - vrijdag 27 mei 2022 (Brugdag)

     - maandag 6juni 2022 (Pinkstermaandag)

 

De zomervakantie vangt aan op vrijdag 1 juli 20222